Strømpriser nå og dagens Strømpriser time for time | minspotpris.noMinSpotpris

Etiske retningslinjer

Bilde av folk som klatrer
John Dahle Skipshandel AS er en organisasjon som ønsker å være kjent for våre gode verdier og fokus på bærekraftig drift. Med disse retningslinjene ønsker vi å sikre at verdiene videreføres til våre leverandører og partnere, slik at vi kan sikre at alle ansatte i vår leverandørkjede blir behandlet med respekt, verdighet og gode arbeidsforhold.
Vi ønsker å sikre at leverandørene vi samarbeider med opererer i samsvar med internasjonalt anerkjente minimumsstandarder for menneskerettigheter, arbeidskraft og antikorrupsjon.

John Dahle Skipshandel AS følger prinsippene i disse retningslinjene og forventer det samme av sine leverandører. Der det er forskjeller mellom vilkårene i disse retningslinjene og nasjonale lover eller andre gjeldende standarder, skal leverandøren alltid overholde de høyere eller strengere kravene.

Du kan lese hele dokumentet her

 
.