Strømpriser nå og dagens Strømpriser time for time | minspotpris.noMinSpotpris

Aktuelt

Tiger-taljene verifisert i henhold til NORSOK R-002


Tiger kjettingtaljer og jekketaljer 3. parts verifisert av DNV-GL

Samlebilde begge godkjenninger DNV 2.jpg

TCB14 chain block 10t.jpg

prolh med endestopper.jpg

17. november 2015

Vi er stolte av å kunnkjøre at Tiger kjetting- og jekketaljer (med overlastbegrenser) er testet og verifisert i henhold til tilleggskravene gitt i NORSOK R-002.
Testingen ble utført hos DNV-GL AS "Corrosion and Materials Technology Laboratory" i Bergen.
NORSOK R-002 er en av de mest normative standardene for løfteinnretninger og løfteredskaper, og den går lenger enn de fleste andre standarder for å øke sikkerheten i olje- og gassindustrien. Den går målrettet mot kjente feilmodus som kan forekomme i masseproduserte produkter.
Omfanget av testen inneholder:
- Test av overlastbegrenser
- Testing av de to uavhengige bremsemekanismene
- Forskjellige last og funksjonstester
- Testing av endestoppere mot kjettingens bruddlast

Fabrikasjonsdokumentasjon i forhold til kravene om korrosjonsbeskyttelse ble gjennomgått i forbindelse med testingen og tilfredsstiller kravene i standarden.
Tiger TCB14 og SS12 kjettingtaljer, samt PROLH og SS11 jekketaljer er utstyrt med Tigers patenterte dobbel pal-design. Denne utviklingen garanterer permanent inngrep av minst en av de pendlende palene og sikrer maksimal bremseeffektivitet.

DNV-GL
Drevet av formålet med å sikre liv, verdier og miljø, gjør DNV-GL organisasjoner i stand til å drive fram sikkerheten og bærekraften i sin virksomhet. DNV-GL tilbyr klassifisering og teknisk kvalitetssikring sammen med programvare og uavhengig sakkyndig rådgivning til maritim-, olje og gass- og energiindustri. De tilbyr også sertifiseringstjenester til kunder over et bredt spekter av bransjer. DNV-GL opererer i mer enn 100 land, og har over 16 000 fagfolk dedikert til å hjelpe sine kunder til å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere.
www.dnvgl.com


 


 
.